Σύμφωνα με έρευνα της Accenture οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που θα ενισχύσουν ταυτόχρονα το επίπεδο ψηφιακής ωριμότητας και βιωσιμότητάς τους θα ανακάμψουν πιθανότατα γρηγορότερα και θα αναδυθούν ισχυρότερες από την κρίση.

Πιο αναλυτικά, η μελέτη της Accenture, «The European Double Up: A twin strategy that will strengthen competitiveness», σημειώνει ότι οι εταιρείες που ηγούνται τόσο σε επίπεδο υιοθέτησης ψηφιακών τεχνολογιών, όσο και από πλευράς βιώσιμων πρακτικών έχουν τριπλάσιες πιθανότητες να συγκαταλέγονται μεταξύ των «ηγετών του αύριο».

Το 45% των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων δίνει προτεραιότητα στις επενδύσεις που σχετίζονται με τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Σύμφωνα με τη μελέτη τρεις στρατηγικές που θα μπορούσαν να ακολουθηθούν προκειμένου οι εταιρίες να προχωρήσουν σε επιτυχή μετασχηματισμό είναι: η υιοθέτηση επιχειρηματικών μοντέλων που βασίζονται σε οικοσυστήματα, τα οποία έχουν στο επίκεντρό τους τη βιωσιμότητα και την Τεχνολογία, ο συνδυασμός πόρων για την αύξηση τεχνολογικών εφαρμογών προς την κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης και τέλος η καθοδήγηση, ενθάρρυνση και αξιοποίηση των εργαζόμενων.

Πηγή: infocom.gr