Σύμφωνα με έρευνα του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών (ΣΕΒ) οι αλυσίδες εφοδιασμού στην Ελλάδα υστερούν σημαντικά ως προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους. Παρατηρείται πώς μόνο 5 στις 10 ελληνικές επιχειρήσεις έχουν επενδύσει στον ψηφιακό μετασχηματισμό της «εσωτερικής» εφοδιαστικής αλυσίδας, παρότι το 80% των δραστηριοτήτων διενεργείται εντός των εμπορικών και μεταποιητικών επιχειρήσεων (έναντι 25% στην ΕΕ). Είναι γεγονός πως 9 στις 10 επιχειρήσεις αναγνωρίζουν την ανάγκη ψηφιακού μετασχηματισμού παρόλα αυτά μόνο το 48% διαθέτει σχέδιο υλοποίησης.

Μερικά από τα βασικά ευρήματα της έρευνας σε σχέση με την εφοδιαστική αλυσίδα δείχνουν πως στην περίοδο της πανδημίας η εφοδιαστική αλυσίδα από τη μία διατήρησε υψηλή αποτελεσματικότητα σε κρίσιμους κλάδους (όπως φάρμακα, τρόφιμα, κοκ) αλλά από την άλλη αντιμετώπισε ελλείψεις σε υποδομές, τεχνολογίες και μέσα μεταφοράς που μείωσαν την απόδοση σε άλλα προϊόντα (ηλεκτρονικά, καταναλωτικά προϊόντα, κοκ.). Όπως δείχνει η ευρωπαϊκή εμπειρία η ψηφιοποίηση της εφοδιαστικής φαίνεται να ωφελεί σημαντικά και το Δημόσιο.

Δείτε το σχετικό Infographic με όλες τις πληροφορίες εδώ.