Ο ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων και τα κίνητρα που δημιουργεί η φορολογική ελάφρυνση με τη μείωση των φορολογικών συντελεστών θα αποτελέσουν τα εφαλτήρια ανάπτυξης των ελληνικών επιχειρήσεων για το 2022. Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης έχει μελετήσει τη σχέση κόστους της μείωσης των φορολογικών συντελεστών δημοσιονομικά και ως προς το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα για το 2022 και φαίνεται ότι τα οφέλη σε φορολογητέα έσοδα από τη μείωση θα είναι πολύ μεγαλύτερα από το 2022 και μετά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του epixeiro.gr, οι άμεσες απώλειες φορολογικών εσόδων από τις μειώσεις των φορολογικών συντελεστών θα είναι της τάξης του 1,2 δισ. ευρώ για το 2022, ποσό που μπορεί εύκολα να αντιμετωπιστεί με κάποια έκδοση ομολόγου ή δημοπρασίας Εντόκων Γραμματίων. Ωστόσο τα εκτιμώμενα μελλοντικά φορολογικά έσοδα από την ανάκαμψη των επιχειρήσεων θα ξεπεράσουν τα 5 δισ. ευρώ σε ορίζοντα 3ετίας. Σύμφωνα με μελέτες αμερικανικών πανεπιστημίων αλλά και στο ευρωπαϊκό INSEAD, κάθε ποσοστιαία μείωση φορολογικών συντελεστών μπορεί να οδηγήσει σε υπερτριπλασιασμό φορολογικών εσόδων σε ορίζοντα 3-5 ετών εάν οι επιχειρήσεις βέβαια, παραμένουν σε αναπτυξιακό κλίμα και δεν έχουν άλλα προβλήματα.

Στο θέμα του ψηφιακού μετασχηματισμού, θεωρείται ότι μπορεί να γίνουν σταδιακά επενδύσεις που εάν χρηματοδοτηθούν από ΕΣΠΑ ή από τα ειδικά κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης, θα δημιουργήσουν υπεραξίες αλλά και μειώσεις στα λειτουργικά έξοδα βελτιώνοντας τα EBITDA (λειτουργικά κέρδη) των ελληνικών επιχειρήσεων κατά 10% σε ορίζοντα επίσης 3ετίας. Αν λοιπόν γίνει συνδυαστική διαχείριση από τις επιχειρήσεις, των κεφαλαίων που θα προκύψουν από την μείωση των φορολογικών συντελεστών σε επενδύσεις ψηφιακής τεχνολογίας, τότε η ελληνική επιχειρηματική σκηνή στο τέλος του 2025 θα είναι σημαντικά εκσυγχρονισμένη.

Δείτε περισσότερα εδώ.