Το σεμινάριο Menu Development & Cost Control θα σας βοηθήσει να εφαρμόσετε υπεύθυνες και βιώσιμες πρακτικές τόσο στον ξενοδοχειακό κλάδο όσο και στις επισιτιστικές επιχειρήσεις.

Μέσα από μια διαδραστική ολιστική προσέγγιση θα καλυφθούν οι κατευθυντήριες γραμμές για την Σύνθεση ενός Εδεσματολογίου (Μενού και τον Σχεδιασμό της Κάρτας καθώς και στον Σχεδιασμό και την Οργάνωση των προμηθειών. Επίσης το σεμινάριο στοχεύει να επικεντρωθεί στις βέλτιστες πρακτικές υπολογισμού του κόστους, στον έλεγχο και την μείωση του, στις συνέπειες της άσκοπης σπατάλης των πόρων, στην σημασία των απογραφών και των διαπραγματεύσεων καθώς και στην τεχνική ανάλυση των πωλήσεων και των δαπανών που προκύπτουν.

Τέλος, καταλυτικό ρόλο στην ολιστική προσέγγιση θα είναι η ανάπτυξη μεθόδων και κρίσιμων τάσεων που θα μεταμορφώσουν την επισιτιστική βιομηχανία μέσα στα επόμενα χρόνια.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

 • Σχεδιασμός και Σύνθεση Εδεσματολογίου (Μενού)
 • Οργάνωση και Σχεδιασμός Προμηθειών
 • Διαδικασίες Διαμόρφωσης, Ανάλυσης και Μείωσης Συνολικού Κόστους
 • Σημασία Απογραφών και Ελέγχου
 • Τεχνική Ανάλυση Μενού και Κερδοφορία
 • Γνώση Ειδικών Θεμάτων και Κρίσιμων Μελλοντικών Τάσεων

ΠΡΟΦΙΛ ΣΥΜΜΕΤΕXOΝTΩΝ

 • Ιδιοκτήτες Ξενοδοχειακών Μονάδων
 • Διευθυντές Ξενοδοχειακών Μονάδων
 • Διευθυντές Επισιτιστικών Επιχειρήσεων (Εστιατόρια, Μπαρ, κλπ.)
 • F&B Manager
 • Executive Chef
 • Υπεύθυνοι Προμηθειών

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ.