Στις σύγχρονες παγκοσμιοποιημένες οικονομίες της γνώσης, η επιχειρηματικότητα αναγνωρίζεται ως ο σημαντικότερος παράγοντας οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικού μετασχηματισμού. Η επιχειρηματικότητα δεν αφορά αποκλειστικά την ίδρυση και λειτουργία επιχειρήσεων. Αποτελεί μία ευρύτερη έννοια, η οποία περικλείει την ικανότητα των ατόμων να σκέφτονται δημιουργικά και φιλόδοξα, να αναγνωρίζουν ευκαιρίες που παράγουν αξία και να μετατρέπουν καινοτόμες ιδέες σε πράξη.

Γι’ αυτό τον λόγο, αν και παραδοσιακά ο όρος επιχειρηματικότητα συνδέεται με τις οικονομικές επιστήμες, τις τελευταίες δεκαετίες το ενδιαφέρον για την επιχειρηματικότητα μετατοπίζεται όλο και περισσότερο στο πεδίο της γενικής εκπαίδευσης. Είναι γεγονός ότι οι επιχειρηματίες είναι παράγοντες αλλαγής και, ως εκ τούτου, η δραστηριότητά τους έχει άμεση επίδραση στην τόνωση της οικονομίας και στην ενίσχυση της απασχόλησης.

Ανεξάρτητα από το κοινωνικό και γνωσιακό τους υπόβαθρο, οι ικανοί επιχειρηματίες διαθέτουν ορισμένα κοινά νοητικά και ιδιοσυγκρασιακά χαρακτηριστικά: όραμα, πάθος, αποφασιστικότητα, υπομονή, υπευθυνότητα, ήθος, αυτοπεποίθηση, ανθεκτικότητα στα εμπόδια και την αποτυχία, αντίληψη για τη βιώσιμη ανάπτυξη, προσαρμοστικότητα στην αλλαγή και διάθεση για καινοτομία. Η αναγνώριση του θετικού αντίκτυπου της επιχειρηματικότητας στην κοινωνία και την οικονομία οδήγησε βαθμιαία στη συνειδητοποίηση του ρόλου που μπορεί να διαδραματίσει η εκπαίδευση στην ανάπτυξη των παραπάνω χαρακτηριστικών και στην απόκτηση δεξιοτήτων και ικανοτήτων που διευκολύνουν, αν όχι ενθαρρύνουν, την επιχειρηματική δράση.

Στη βάση των πρώτων ερευνητικών αποτελεσμάτων για τις θετικές επιδράσεις των προγραμμάτων επιχειρηματικότητας, που προσφέρονται εδώ και πολλές δεκαετίες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, διαμορφώθηκε μια σύγχρονη τάση ένταξης της επιχειρηματικότητας στα προγράμματα εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων και κατευθύνσεων.

Διαβάστε όλη την έρευνα του ΣΕΒ εδώ.