Το SHARE στοχεύει στην αντιμετώπιση των στερεοτυπικών έμφυλων ρόλων εντός της οικογένειας και στην προώθηση της συμφιλίωσης μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής (work-life balance).

Επιπλέον στόχος είναι η προβολή του ρόλου του πατέρα και η ενθάρρυνσή του να αναλάβει ισότιμα με τη μητέρα το καθήκον της φροντίδας των παιδιών, αλλά και των ηλικιωμένων και αδύναμων μελών της οικογένειας.

Για το σκοπό αυτό το Έργο θα προβεί στην απονομή Σήματος Ισότητας για Επιχειρήσεις και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα REC της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Μπορείτε να βρείτε πιο αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το Έργο και να δηλώσετε συμμετοχή εδώ.