Τις τελευταίες δεκαετίες συντελούνται ριζικές αλλαγές στον τρόπο που εργαζόμαστε, αλλά και αντιλαμβανόμαστε την εργασία, αλλαγές που έχουν αυξήσει την παραγωγικότητα και την οικονομική ανάπτυξη, χωρίς όμως να θέτουν πάντα στο επίκεντρο τον άνθρωπο. Παγκοσμιοποίηση, τεχνολογική ανάπτυξη, τεχνητή νοημοσύνη και η αλλαγή σκυτάλης από τη γενιά των «Baby Boomers» στη «Generation X» και τους «Millenials», είναι κάποιες από τις ισχυρές δυνάμεις που αναμορφώνουν την έννοια της εργασίας του μέλλοντος. Η έξαρση της πανδημίας COVID 19, οδήγησε τις επιχειρήσεις σε αλλαγή του μοντέλου λειτουργίας τους, ενώ η δυναμική των εργασιακών σχέσεων φαίνεται να εισέρχεται σε μια νέα φάση.

Οι ΔΙΑΛΟΓΟΙ του ΙΣΝ, συζητούν την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου στις 18:30 για το «Μέλλον της Εργασίας», το ψηφιακό εργατικό δυναμικό, την τεχνητή νοημοσύνη, την εξ’ αποστάσεως εργασία και το παγκόσμιο εγγυημένο εισόδημα. Μερικά από τα θέματα που σχετίζονται με τις δουλειές που συρρικνώνονται και εξαφανίζονται, τις νέες που δημιουργούνται καθώς και με το άνοιγμα της ψαλίδας μεταξύ των θέσεων εργασίας υψηλής και χαμηλής εξειδίκευσης και κατά συνέπεια αμοιβών, θα συζητηθούν στο επόμενο webcast των ΔΙΑΛΟΓΩΝ.

Στείλτε τις ερωτήσεις σας εδώ.