Το Stelios Philanthropic Foundation προσκαλεί τους νέους επιχειρηματίες να στείλουν την  αίτησή τους για το 2016 Awards for Young Entrepreneurs στην Ελλάδα.

Τα κριτήρια είναι τα εξής:

  • Ο επιχειρηματίας πρέπει να είναι ηλικίας κάτω των 40 ετών
  • Θα πρέπει να έχει δημιουργήσει μια επιχείρηση στην Ελλάδα τα τελευταία 7 χρόνια με ελάχιστο κύκλο εργασιών 10.000 € ετησίως
  • Να απασχολεί τουλάχιστον 2 άτομα
  • Να είναι μέτοχος σε περισσότερο από το 50% της εταιρείας
  • Στην περίπτωση που η αίτηση γίνει από 2 άτομα της ίδιας επιχείρησης, θα πρέπει μαζί να κατέχουν περισσότερο από το 80% της εταιρείας.

Οι νικητές θα ανακοινωθούν στην τελετή απονομής των βραβείων στις 31 Οκτωβρίου 2016 στην Αθήνα. Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι η 1η Οκτωβρίου, 2016.

Συνολικά 100.000 € θα επενδυθούν αυτό το έτος.

Για περισσότερα εδώ.