Η ελληνική στέβια αποτελεί ένα από τα πλέον υποσχόμενα αγροτικά προϊόντα της χώρας, καθώς η παγκόσμια ζήτηση για το προϊόν παρουσιάζει σημαντικούς ρυθμούς αύξησης τα τελευταία χρόνια (CAGR 10% ετησίως από το 2012), αντανακλώντας την προτίμηση των καταναλωτών για προϊόντα με φυσικά γλυκαντικά.

Στο πλαίσιο της αξιοποίησης των ευκαιριών που δημιουργούν οι συνθήκες της αγοράς, δύο σύγχρονες ελληνικές επιχειρήσεις, η συνεταιριστική επιχείρηση  Stevia Hellas και η Green Cola Ηellas, η οποία δραστηριοποιείται στην παραγωγή καινοτόμων αναψυκτικών με στέβια, επένδυσαν σημαντικά στην ανάπτυξη της ελληνικής στέβια την τελευταία δεκαετία. Από το 2017, ξεκίνησε η συνεργασία των δύο πρότυπων εταιριών με στόχο αφενός τη μέγιστη αξιοποίηση της ελληνικής παραγωγής στέβια στο αναψυκτικό Green Cola και αφετέρου, την ενίσχυση της προσπάθειας για την προοδευτική προσέλκυση Ελλήνων παραγωγών στη Stevia Hellas, ώστε να στηριχθεί ο  πρωτογενής τομέας.

Δύο χρόνια μετά την απαρχή του φιλόδοξου εγχειρήματος η Stevia Hellas και η Green Cola παρουσίασαν την κοινή τους διαδρομή και το επιτυχημένο, καινοτόμο μοντέλο συνεργασίας τους, σε ενημερωτική εκδήλωση με τίτλο: «Ελληνική Στέβια: Συνεργασία από τη γη στο ράφι».

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ.