Η Ελληνική Πλατφόρμα για την Ανάπτυξη, στο πλαίσιο του προγράμματος «Βιώσιμη Ευρώπη για Όλους», πραγματοποίησε ένα συμμετοχικό εργαστήρι για δημοσιογράφους και υπεύθυνους επικοινωνίας οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών με θέμα: «Τροφή για σκέψη: Οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης ως δημοσιογραφική ατζέντα».

Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου συζητήθηκαν καλές πρακτικές τόσο από εθνικά όσο και από διεθνή ΜΜΕ και έγιναν αναφορές σε τρόπους με τους οποίους θα μπορούσαν να επικοινωνηθούν αποτελεσματικά στο ελληνικό κοινό παγκόσμια θέματα, όπως η φτώχεια, η ανισότητα, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η κλιματική αλλαγή. Το εργαστήρι υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τα μέλη της Ελληνικής Πλατφόρμας για την Ανάπτυξη – Fair Trade Hellas, ActionAid και Οργάνωση Γη και με τη συμμετοχή εκπροσώπου από το British Council Greece.

Ο γενικός στόχος του ευρωπαϊκού προγράμματος «Βιώσιμη Ευρώπη για Όλους» είναι η προώθηση μιας φιλόδοξης εφαρμογής της Ατζέντας 2030 από την ΕΕ, με την ουσιαστική αύξηση της ευαισθητοποίησης των πολιτών της ΕΕ και των υπευθύνων για τη χάραξη πολιτικών σχετικά με τους ρόλους και τις ευθύνες τους στην προσπάθεια για ένα βιώσιμο μέλλον. Η Ελληνική Πλατφόρμα για την Ανάπτυξη, στα δύο χρόνια του προγράμματος, έχει υλοποιήσει σειρά δράσεων και σεμιναρίων για την ευαισθητοποίηση του κοινού και την ενδυνάμωση οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών σε πολλές πόλεις της Ελλάδας γύρω από τους Στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Η Ελληνική Πλατφόρμα για την Ανάπτυξη, η οποία λειτουργεί ως «εθνική ομπρέλα», συντονίζει ένα δίκτυο Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών που δραστηριοποιούνται στους τομείς της βιώσιμης ανάπτυξης, της ανθρωπιστικής βοήθειας, της διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας και της αναπτυξιακής εκπαίδευσης. Τα μέλη της υποστηρίζονται από ένα μεγάλο τμήμα της ελληνικής κοινωνίας και προσφέρουν τα προγράμματά τους σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ.