Ένα πολύ ενδιαφέρον webinar διοργανώθηκε πρόσφατα από το Ινστιτούτο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του EPLO, σε συνεργασία με τη διαΝΕΟσις με την υποστήριξη του Convergences Greece Forum/Συγκλίσεις.

Το βασικό θέμα συζήτησης ήταν το κατά πόσο η οικονομική ανάπτυξη που είναι τόσο αναγκαία όσο ποτέ στην μετά-COVID εποχή, μπορεί πραγματικά να συμβαδίσει με την Ατζέντα 2030 και την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης. Με άλλα λόγια, κατά πόσο η ανάγκη για άμεση δράση για οικονομική ανασυγκρότηση θα θέσει τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στο περιθώριο ή αν οι αρχές και οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης μπορούν να οδηγήσουν τις ανθρώπινες κοινωνίες προς ένα καλύτερο μέλλον.

Δείτε το βίντεο του webinar εδώ.