Η επίσημη έναρξη του περιοδικού Youth Employment Magazine ανακοινώθηκε την ημέρα της Διεθνούς Ημέρας Φιλίας των Ηνωμένων Εθνών.

Περίπου 200 ιδρύματα από 26 ευρωπαϊκές χώρες που υλοποιούν σχέδια χρηματοδοτούμενα από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία ενώνονται για να μοιραστούν τα αποτελέσματα των πρωτοβουλιών τους με στόχο την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων στην Ευρώπη.

Ξεκινώντας από τις 30 Ιουλίου, το Youth Employment Magazine θα λειτουργήσει ως πηγή πληροφοριών για όλα τα έργα που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Ταμείου για την Απασχόληση των Νέων των Χρηματοδοτήσεων του ΕΟΧ και της Νορβηγίας. Η συντακτική του ομάδα αποτελείται από εμπειρογνώμονες που υλοποιούν οι ίδιοι τα έργα και οι οποίοι αναπτύσσουν τακτικά υλικό σχετικά με την πρόοδο και τα αποτελέσματα κάθε έργου. Η πλατφόρμα ιδρύθηκε από τον Διαχειριστή του Ταμείου, μια κοινοπραξία των εταιριών JCP Italy και της Ecorys Polska.

«Οι ευάλωτοι νέοι συχνά δεν εμπίπτουν στα επίσημα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης καθώς και στη συμβατική αγορά εργασίας και υπάρχει μεγάλη ανάγκη για καινοτόμες λύσεις, μεταφορά καλών πρακτικών και μελέτες επιπτώσεων σχετικά με το ποιες παρεμβάσεις λειτουργούν και ποιες όχι. Τα 26 έργα θα αναπτύξουν, θα δοκιμάσουν ή θα υιοθετήσουν σχεδόν 100 νέες προσεγγίσεις, μεθόδους και πρακτικές, υπογραμμίζοντας τον καινοτόμο χαρακτήρα του Ταμείου για την Απασχόληση των Νέων», αναφέρει η κ. Grethe Haugøy, Senior Sector Officer για τα Περιφερειακά Ταμεία και το Παγκόσμιο Ταμείο για τον Κοινωνικό Διάλογο και την Αξιοπρεπή Εργασία του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού, δηλαδή τη Γραμματεία των Χρηματοδοτήσεων του ΕΟΧ και της Νορβηγίας.

Τοπικές δραστηριότητες, παγκόσμια πληροφόρηση

Το νέο περιοδικό θα συγκεντρώνει περιεχόμενο που προετοιμάζεται από όλα τα έργα· όχι μόνο νέα σχετικά με τα τρέχοντα επιτεύγματα και πληροφορίες σχετικά με την πρόοδό τους, αλλά και άρθρα, καθώς και πολυμεσικό περιεχόμενο. Επιπλέον, το συνεχώς ενημερωμένο ημερολόγιο θα επιτρέψει στο κοινό να ενημερώνεται για όλες τις εκδηλώσεις που διοργανώνονται από έργα σε όλη την Ευρώπη και στις Δωρήτριες Χώρες.

«Το ηλεκτρονικό περιοδικό θα χρησιμεύσει ως πλατφόρμα για να εμπνεύσει, να συνδέσει και να ευαισθητοποιήσει τους νέους στην Ευρώπη και θα γίνει ένας διαδικτυακός κόμβος για όλους τους φορείς που συμμετέχουν στο Ταμείο», δήλωσε η Raquel Torres Prol, Υπεύθυνη Επικοινωνίας για το Ταμείο για την Απασχόληση Νέων του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού, δηλαδή τη Γραμματεία των Χρηματοδοτήσεων του ΕΟΧ και της Νορβηγίας.