Οι σχεδιαστές ιστοσελίδων συνήθως, θεωρούν πολύ διασκεδαστικό, ίσως και χρήσιμο να πειραματίζονται με νέα στοιχεία, δυνατότητες και εργαλεία. Ωστόσο, πολλά από αυτά τα extra tools, συχνά αποπροσανατολίζουν και επιβαρύνουν ένα website, ενώ μπορεί να αποσπάσουν και την προσοχή από την ουσία της δουλειάς, ή να επιβαρύνουν ορισμένους βασικούς τομείς λειτουργίας ενός website.

Δυστυχώς, η έλλειψη προσοχής στους σημαντικούς τομείς του σχεδιασμού και ανάπτυξης ιστοσελίδων μπορεί να βλάψει το τελικό αποτέλεσμα σε πολύ μεγάλο βαθμό.

Υπάρχουν 5 από τα πιο σημαντικά σημεία που πρέπει να έχετε υπόψιν, ώστε να γνωρίζετε τι πρέπει να προσέξετε και να βεβαιωθείτε ότι δημιουργείτε ένα website υψηλής ποιότητας και λειτουργικότητας.

Αρχικά, η ταχύτητα μιας ιστοσελίδας είναι ένας βασικός παράγοντας κατάταξης SEO. Αυτό, γιατί επηρεάζει την εμπειρία ενός χρήστη σε έναν ιστότοπο και η Google θέλει να προσφέρει αποτελέσματα αναζήτησης που προσφέρουν θετικές εμπειρίες χρήσης. Επίσης, πολύ σημαντικός παράγοντας είναι η ασφάλεια του website. Στους παραπάνω τομείς της ταχύτητας και της ασφάλειας ένας μεγάλος αριθμός από plugins σε ένα website αποτελεί σημαντικό πρόβλημα. Η χρήση των plugins πρέπει να γίνεται με μεγάλη φειδώ, αφενός γιατί συχνά λειτουργούν ως εμπόδια για την ασφάλεια ενός website και αφετέρου επιβραδύνουν την απόδοσή του. Πολύ σημαντικό στοιχείο είναι επίσης και οι στρατηγικές SEO που πρέπει να ακολουθούνται σε ένα website. Και τέλος, η μελέτη των analytics. Φροντίστε να ελέγχετε τακτικά τα δεδομένα και να κάνετε αλλαγές όπου και όταν χρειάζεται, προκειμένου να πετύχετε τους στόχους της επιχείρησης σας

Δείτε περισσότερα εδώ.