Κάθε επιχειρηματική ιδέα, για να υλοποιηθεί, να αναπτυχθεί και να πετύχει, χρειάζεται επιμονή, σκληρή δουλειά, μία καλή στρατηγική και, πρωτίστως, κεφάλαια. Η εύρεση χρηματοδότησης συνιστά μία από τις μεγαλύτερες και, ταυτόχρονα, σημαντικότερες προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει μία νέα επιχείρηση.

Για να πάρει υπόσταση μία επιχειρηματική ιδέα, χρειάζεται έναν φυσικό ή/και ψηφιακό χώρο να την φιλοξενήσει (γραφεία, website), καθώς και τον απαραίτητο εξοπλισμό. Όλα αυτά απαιτούν χρήματα και, αν δεν είστε από τους τυχερούς που διαθέτουν ήδη το κεφάλαιο, η αναζήτηση πόρων χρηματοδότησης θα είναι από τις πρώτες ενέργειες που θα κληθείτε να κάνετε ως νέος επιχειρηματίας.

Επιπλέον, μία καλή πηγή χρηματοδότησης είναι απαραίτητη και για την επιβίωση μίας επιχείρησης. Από τις πληρωμές των εργαζομένων, του ενοικίου και των πάγιων λογαριασμών, μέχρι τις επισκευές και τη συντήρηση του χώρου και του εξοπλισμού, η οικονομική βοήθεια από έναν εξωτερικό παράγοντα μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα πολύτιμη και σωτήρια.

Ακόμα και μία ήδη εδραιωμένη επιχείρηση χρειάζεται, πολλές φορές, την οικονομική ενίσχυση εξωτερικών επενδυτών, ώστε να επεκταθεί, να αναπτύξει νέα προϊόντα και υπηρεσίες ή να κάνει άνοιγμα σε νέες αγορές.

Υπάρχουν διαφορετικοί τύποι γύρων χρηματοδότησης (funding stages), ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξης μίας επιχείρησης, με τη βιομηχανία στην οποία δραστηριοποιείται και το επίπεδο ενδιαφέροντος μεταξύ των πιθανών επενδυτών. Κάθε διαφορετικός γύρος λειτουργεί, ωστόσο, με την ίδια -περίπου- λογική: «εξωτερικά μέρη» επενδύουν μετρητά σε μία αναπτυσσόμενη επιχείρηση, λαμβάνοντας, συνήθως, σε αντάλλαγμα μετοχές ή τίτλους μερικής ιδιοκτησίας της εταιρείας.

Δείτε περισσότερα, σχετικά με τους τρόπους χρηματοδότησης, τη λειτουργία τους, καθώς και τα διαφορετικά Funding Stages, εδώ.