Τουλάχιστον είκοσι παραγωγές της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση έχουν ταξιδέψει εκτός συνόρων στα πέντε χρόνια λειτουργίας της. Η εξαγωγή του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού και η υποστήριξη Ελλήνων δημιουργών, είναι σε πρώτη προτεραιότητα για τον Οργανισμό, που κάνει σημαντικά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση, υποστηρίζοντας τις…

Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης: 1 λεπτό