Η Bloode είναι μία πλατφόρμα με στόχο την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των Ελλήνων γύρω από την εθελοντική αιμοδοσία, αλλά και την οργάνωση των εθελοντών αιμοδοτών ώστε να καλύπτονται οι εκκλήσεις για αίμα. Την Κυριακή 28 Φεβρουαρίου, στα πλαίσια της δράσης που διοργανώνει η Bloode “Μία…

Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης: 2 λεπτά