Η εταιρία E-SURVEY – www.esurvey.gr – είναι υποστηρικτής του LoveGreece.com με παροχή τεχνολογίας και τεχνογνωσίας για την κατάθεση των αιτημάτων από τις υποψήφιες εταιρίες, αλλά και για την αξιολόγηση και βαθμολογία των προτάσεων, από την επιτροπή του LoveGreece.com. Μέσω της πλατφόρμας αυτής οι αιτήσεις θα επεξεργάζονται και θα προωθούνται στους κριτές προς…

Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης: 1 λεπτό